Krājaizdevu sabiedrības

  • Sadaļa:

Krājaizdevu sabiedrību licencēšana

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) krājaizdevu sabiedrības darbībai, jaundibināmajai sabiedrībai ir jāiesniedz Komisijai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegums , kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti normatīvajos aktos un Komisijas normatīvajos noteikumos un rīkojumos paredzētajā kārtībā.

Komisija iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu izskata triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Komisijai ir tiesības neizsniegt speciālo atļauju (licenci) jaundibinātajai krājaizdevu sabiedrībai, ja, to dibinot, nav ievēroti likumi, Komisijas normatīvie noteikumi un rīkojumi. Komisijas speciālo atļauju (licenci) krājaizdevu sabiedrības darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku.

 Komisija izsniedz speciālo atļauju (licenci) trīs darbu dienu laikā pēc apliecinātas krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas apliecības (UR) kopijas saņemšanas.

Normatīvie akti kas attiecas un krājaizdevu sabiedrību licencēšanu pieejami šeit: https://www.fktk.lv/tiesibu-akti/krajaizdevu-sabiedribas/

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!