Apdrošināšanas brokeriem par FKTK iesniedzamo informāciju

  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sagatavojusi materiālu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeriem, kurā norādīta FKTK iesniedzamā informācija, dokumenti un pārskati, to iesniegšanas formāts, veids un termiņš. Materiāls palīdz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeriem labāk izprast normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Materiālā apkopota informācija par visiem gadījumiem, kuros apdrošināšanas brokerim uzraudzības procesa ietvaros saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām jāiesniedz informācija, dokumenti un pārskati FKTK vai arī jāsaņem tās atļauja. Materiālā norādīts, kādā formātā, veidā un termiņā ir jāiesniedz informācija, dokumenti un pārskati.

Vēstuļu un citu dokumentu sagatavošana un noformēšana pirms to iesniegšanas FKTK

Apdrošināšanas brokeris informāciju un dokumentus FKTK var iesniegt kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc) (turpmāk tekstā – Elektroniski parakstīts dokuments). FKTK elektroniskā pasta adrese: fktk@fktk.lv.

FKTK joprojām iespējams nosūtīt dokumentus arī papīra formātā (adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050).

Izņēmums ir regulāri iesniedzamie pārskati par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī, kuri apdrošināšanas brokerim ir jāsagatavo tikai XML formātā un ceturkšņa pārskati, kuri ir jāsagatavo tikai XLS (Excel) formātā un ir jāiesniedz Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.fktk.lv).

Vēstules un citi dokumenti ir jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, lai dokumentiem būtu juridisks spēks. Dokumentus drīkst parakstīt tikai apdrošināšanas brokera paraksttiesīgā persona vai persona, kurai apdrošināšanas brokeris ir piešķīris tiesības apdrošināšanas brokera vārdā sagatavot dokumentus un tos parakstīt.

Kopsavilkums par informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas termiņiem
Informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas gadījumi Iesniegšanas termiņš
Informēšana par izmaiņām informācijā, kura ir norādīta FKTK uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā Septiņu dienu laikā
Informēšana par veiktajiem izmaiņām informācija, kura ir iesniegta, reģistrējoties FKTK uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā  Septiņu dienu laikā
Informēšana par veiktajiem grozījumiem dokumentos, kuri iesniegti, reģistrējoties FKTK uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā  Septiņu dienu laikā
Pārskatu iesniegšana 30. janvāris/30. jūlijs
Ceturkšņa finansēšanas pārskatu iesniegšana Līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam (4 reizes gadā)
Komisijas atļaujas saņemšana pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā Ne ātrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms katra civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņa beigām
Informēšana par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanu Septiņu dienu laikā
FKTK atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanai ārvalstī Pirms apdrošināšanas izplatīšanas uzsākšanas
Informēšana par izmaiņām FKTK paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanu ārvalstī 30 dienu laikā pirms grozījumu izdarīšanas (FOS un FOE gadījumā)/ nekavējoties – filiāles ārvalstīs gadījumā
Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu Pēc apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta reģistrā anulēšanas
Informācijas iesniegšana FKTK tās noteiktajā termiņā Vēstulē norādītajā termiņā
Piekļuves tiesību saņemšana Datu ziņošanas sistēmai, lai varētu iesniegt FKTK pārskatus, informāciju un citus dokumentus Septiņu dienu laikā
Informācijas iesniegšana FKTK par apdrošināšanas brokera izslēgšanu no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistra Pēc lēmuma par darbības izbeigšanu
Materiāls apdrošināšanas brokeriem

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!