4. diskusijas kopsavilkums un ieraksts

  • Sadaļa:

Atalgojuma politika, kurā definēti dažādi motivācijas mehānismi un ietverti skaidri un saprotami novērtējuma kritēriji, ir efektīvs rīks, lai piesaistītu kvalificētus speciālistus, kā arī sasniegtu stratēģiskos mērķus – secināts 8. oktobrī aizvadītajā tiešsaistes diskusijā: “Kad ar algu vairs nepietiek?”.

Diskusijas ievaddaļā Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi Gatis Flinters, COBALT partneris, un Liene Dubava, Nasdaq Riga valdes locekle, sīkāk iepazīstināja ar jaunajā Korporatīvās pārvaldības kodeksa principiem un rekomendācijām par atalgojuma politikas un dividenžu politikas izveidi un īstenošanu. Prezentācija ietvēra arī apskatu, kā tiek veidots valdes un padomes locekļu atalgojums uzņēmumos, kuru akcijas tiek kotētas biržā.

Pēc tam sekojošajā paneļdiskusijā par atalgojuma politikas izveidošanu un īstenošanu pieredzē dalījās AS Rīgas Augstsprieguma tīkls valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone, AS Eco Baltia valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs un AS Virši-A valdes priekšsēdētājs Jānis Vība. Savukārt LU profesore Zanda Rubene dalījās ar vairāku pētījumu rezultātiem par jaunajām tendencēm, ar ko jārēķinās darba devējam, darba tirgū ienākot jaunajai paaudze. Paneļdiskusiju vadīja Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle, zvērinātu advokātu biroja WALLESS partnere Zane Eglīte-Fogele.

Zane Eglīte-Fogele: “Lai stimulētu uzņēmuma veiksmīgu darbību, gan padomes un valdes locekļu, gan citu darbinieku veikums ir atbilstoši jāatlīdzina. Motivējošas, taisnīgas, konkurētspējīga un pārredzamas atalgojuma struktūras ieviešana ir efektīvs līdzeklis ceļā uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. Diskusijā runājām arī par atalgojumu jauniešiem. Bija interesanti dzirdēt, ka jaunieši darba samaksu šobrīd uzskata par pašsaprotamu lietu un priekšplānā izvirza emocionālo labklājību. Tas nozīmē, ka tiem, kas grib uzrunāt jauniešus, jādomā par cita veida motivāciju.”

Auditorijas aptaujā 72% no aptaujātajiem apliecināja, ka viņu pārstāvētajos uzņēmumos atalgojuma politika jau ir ieviesta. Tikai 17% procenti no aptaujas dalībniekiem norādīja, ka algas tiek noteiktas individuāli, vadoties no konkrētā brīža vajadzībām un tendencēm.

Diskusijas dalībnieki nonāca pie kopēja secinājuma, ka katram darbinieku segmentam ir atšķirīgi algas mainīgās daļas piešķiršanas nosacījumi – jo lielāka ir darbinieka ietekme uz uzņēmuma ilgtermiņa vērtību, jo ilgāks ir mainīgas algas daļas piešķiršanas periods. Turklāt diskusijas dalībnieki arī atzina, ka vadības atalgojuma mainīgā daļa ļauj saskaņot vadības un uzņēmuma intereses.

Pasākuma otrajā paneļdiskusijā piedalījās AS MADARA Cosmetics valdes loceklis Uldis Iltners, Change Ventures vadošais partneris Andris K.Bērziņš, jaunuzņēmuma Cenos valdes priekšsēdētājs Mihails Šcepanskis, un COBALT partneris Toms Šulmanis. Diskusijas ietvaros dalībnieki apskatīja kapitāla daļu opcijas mehānismus gan lielās biržā iekļautās akciju sabiedrībās, gan jaunuzņēmumos. Paneļdiskusiju vadīja zvērinātu advokātu biroja WALLESS vadošā partnere Kristīne Gaigule-Šāvēja.

Kristīne Gaigule-Šāvēja: “Bija interesanti dzirdēt diskusijas dalībnieku atšķirīgo izpratni par opcijas būtību – jaunuzņēmumos opciju vērtība ir saistīta ar uzņēmuma nākotnes vērtības pieaugumu, savukārt lielos uzņēmumos tā vairāk tiek uztverta kā mainīgā atalgojuma daļa, kuru varēs saņemt, izmaksājot dividendes. Tomēr abos gadījumos šis instruments motivē darbinieku palikt uzņēmumā ilgāku laika periodu un fokusēt uzmanību uz kopīgu mērķi – proti, uzņēmuma vērtības pieaugumu.”

Auditorijas aptaujā par opciju ieguvumiem un riskiem absolūtais vairākums minēja tikai pozitīvo ietekmi, tajā skaitā iespēju saņemt lielāku atalgojumu, piesaistīt kvalificētus speciālistus, kā arī lojalitātes stiprināšanu.

Diskusijā izmantotās prezentācijas

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!