Foruma privātuma atruna

  • Sadaļa:

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 privātuma atruna

Ar šo tiek sniegta informācija par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) veikto personas datu apstrādi Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 “Ambīcijas. Izaugsme. Ilgtspēja” (turpmāk – Latvijas kapitāla tirgus forums 2022) organizācijai un norises nodrošināšanai.

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 paneļdiskusijas notiks klātienē, bet klausītāji forumu varēs vērot attālināti, izmantojot FKTK mājas lapu, portālu delfi.lv un īpaši forumam veidoto vietu tiešraižu platformā https://events.tiesraides.lv/latvijas-kapitala-tirgus-forums-2022, kā arī Nasdaq Riga Facebook lapu (turpmāk – tīmeklis). Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 ieraksts vēlāk būs pieejams FKTK mājas lapā. Līdz ar to klātienē notiekošie Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022  dalībnieku priekšlasījumi un diskusijas tiks ierakstītas. FKTK veiks Latvijas kapitāla tirgus forums 2022 dalībnieku reģistrāciju dalībai klātienē, izmantojot platformu Reģistrācija dalībai klātienē (google.com). Personas, kuras vēlas iepriekšējā dienā saņemt atgādinājumu savā e-pastā par Latvijas kapitāla tirgus forumu, tiek aicinātas reģistrēties, izmantojot saiti Reģistrācija Latvijas kapitāla tirgus forumam 2022 (google.com).

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), reģistrācijas Nr. 90001049028, adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis 67774800, elektroniskā pasta adrese: fktk@fktk.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.fktk.lv.

Personas datu kategorijas

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 veiksmīgai norisei, kā arī lai identificētu ieinteresēto auditoriju var tikt apstrādāti šādi Personas dati: Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 konferences lektora (paneļdiskusijas dalībnieka) vārds, uzvārds, e-pasts, fotoattēls, pārstāvētā institūcija un amats, kā arī klausītāja vārds, uzvārds, e-pasts un pārstāvētā institūcija.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 reģistrācija

Reģistrējoties dalībai paneļdiskusijās, dalībniekiem jāievada savs vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, pārstāvētā institūcija un tālruņa numurs (epidemioloģisko prasību izpildei). Reģistrējoties dalībai tiešsaistes vērošanai, jāievada vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese un pārstāvētā institūcija (nav obligāti aizpildāms lauks).  FKTK apstrādā Jūsu personas datus, lai nodrošinātu iespēju piedalīties Latvijas kapitāla tirgus forumā 2022 klātienē, izpildītu valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, lai varētu nosūtīt dalībniekiem piekļuves informāciju, kā arī identificētu foruma auditoriju. Personas, kuras nevēlas reģistrēties un sniegt informāciju, var vērot Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 tiešsaistes translāciju tīmeklī.

Konferences translācijas nodrošināšana, pieejamības nodrošināšana un norises atspoguļošana

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 norise klātienē tiks fotografēta, filmēta, translēta tīmeklī. Visu foruma dalībnieku foto un video attēli var tik atspoguļoti tīmeklī. Fotoattēli un videoieraksti nepieciešami, lai nodrošinātu Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 atspoguļošanu un popularizēšanu interneta vietnē www.fktk.lv un FKTK sociālo tīklu kontos Twitter, LinkedIn.

Apstrādes tiesiskais pamats

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 klātienes dalībnieku vārda, uzvārda, e-pasta adreses, pārstāvētās institūcijas un telefona numura apstrādes tiesiskais pamats ir uz pārzini attiecināms juridiskais pienākums – valstī noteikto epidemioloģisko prasību izpilde, kā arī sabiedrības intereses, kas tiek realizētas FKTK nodrošinot normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi, regulējot un pārraugot finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību, veicinot ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību, un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 tiešsaistes dalībnieku vārda, uzvārda, e-pasta adreses un pārstāvētās institūcijas (nav obligāti aizpildāms lauks) apstrādes tiesiskais pamats ir tiešsaistes dalībnieka piekrišana (regulas 2016/679 6. panta 1. punkta a apakšpunkts). Jums ir tiesības savu piekrišanu un dalību pasākumā atsaukt jebkurā laikā, nosūtot ziņu datu.aizsardziba@fktk.lv.

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 klātienes dalībnieku foto un video attēlu apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības intereses, kas tiek realizētas FKTK nodrošinot normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi, regulējot un pārraugot finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību, veicinot ieguldītāju, noguldītāju un apdrošināto personu interešu aizsardzību, un finanšu un kapitāla tirgus attīstību un stabilitāti.

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas sniegtie dati reģistrējoties Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 tiks dzēsti 1 mēneša laikā pēc Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 beigām, taču, ja persona izvēlēsies iespēju saņemt jaunumus savā e-pastā par ar kapitāla tirgu saistītiem pasākumiem, e-pasta adrese tiks glabāta 6 mēnešus un pēc tam dzēsta.

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 videoierakstu un publicitātes attēlu pieejamībai nav noteikts laika  ierobežojums.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

FKTK rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā.

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022  norises nodrošināšanai Jūsu sniegtos personu datus nav plānots nodot apstrādei trešajām personām.

Pēc Jūsu pieprasījuma FKTK ir pienākums sniegt Jums detalizētu informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi un datu saņēmējiem, ja vien šādas informācijas izpaušanu neaizliedz normatīvie akti. Lai saņemtu detalizētu informāciju, par Jūsu personas datu saņēmējiem vai to kategorijām lūdzam vērsties pie FKTK ar pamatotu iesniegumu.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt FKTK piekļuvi personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi.

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2022 tiešsaistes dalībniekiem ir tiesības savu piekrišanu un dalību pasākumā atsaukt jebkurā laikā, nosūtot ziņu datu.aizsardziba@fktk.lv.Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka FKTK veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!