Brexit: Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

  • Sadaļa:

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas savienības procesu dēvē par Brexit. Šajā sadaļā FKTK publicēs aktuālo informāciju saistībā ar Brexit un finanšu un kapitāla tirgu.

Vispārīga informācija

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) iesniedza Eiropas Savienībai (ES) AK premjerministres Terēzes Mejas (Theresa May) vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta iedarbināšanu, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par breksita  procesu un noteikumiem. Sākotnējais plānotais AK izstāšanās datums bija 2019. gada 30. marts plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 30. marta plkst. 01.00 pēc Latvijas laika), kad AK kļūtu par trešo valsti (jeb valsti ārpus ES).

Iepriekš pieņemti vairāki lēmumi par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta termiņa pagarinājumiem, pārceļot AK izstāšanās datumu. 2019. gada 29. oktobrī Eiropadome pieņēma lēmumu par AK izstāšanās datuma pagarinājumu līdz 2020. gada 31. janvārim.

Aktuālā informācija par Brexit informācija pieejama Ārlietu lasiet ministrijas mājaslapā.

Brexit process un tā sekas nākotnē iedalāms divos posmos:
1. Izstājoties no ES, AK kļūst par trešo valsti jeb valsti ārpus ES;
2. AK un ES nākotnes attiecības, kuru veidošana iespējama pēc tam, kad AK kļuvusi par trešo valsti.

Brexit ir ES vēsturē unikāls notikums, kuram pašlaik precīzu iznākumu un radītās sekas ir grūti prognozēt. Taču visticamāk izmaiņas pārējo 27 ES valstu un AK attiecībās noteikti būs.


Finanšu pakalpojumu sniegšana

AK, izstājoties no ES un kļūstot par trešo valsti, AK reģistrētiem un licences saņēmušiem tirgus dalībniekiem vairs nebūs tiesību sniegt finanšu pakalpojumus ES dalībvalstīs pēc vienotās pases principa. Lai AK reģistrēta sabiedrība varētu turpināt piedāvāt pakalpojumus ES, tad tai ir jāsaņem licence kādā no ES dalībvalstu uzraudzības iestādēm.

2018. gada laikā notika būtiska AK reģistrētu sabiedrību pārlicencēšanās citās ES dalībvalstīs. FKTK līdz šim nav saņēmusi pieteikumus licences saņemšanai no kāda no iepriekš AK reģistrēta uzņēmuma nevienā no uzraudzības sektoriem.

Līdz ar to vēršam uzmanību, ka no AK izstāšanās brīža (precīzs datums šobrīd nav zināms) AK reģistrētiem uzņēmumiem vairs nebūs tiesības piedāvāt Latvijas klientiem savus pakalpojumus. Pārliecināties par to, vai uzņēmumam ir tiesības piedāvāt finanšu pakalpojumus Latvijas klientiem, var FKTK mājaslapā:

Tāpat AK kļūšana par trešo valsti nozīmē, ka ES tieši piemērojamais regulējums vairs nebūs spēkā AK, līdz ar to ir iespējamas izmaiņas līdz šim pastāvošajā kārtībā, kurām būtu jāpievērš uzmanība, ja ir plānots sniegt vai saņemt pakalpojumu AK.


Klientu līgumu ar AK reģistrētām finanšu iestādēm spēkā esamība

Līgumi, kas noslēgti pirms AK izstāšanās brīža ar AK reģistrētu finanšu pakalpojumu sniedzēju, kam ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijā, turpina būt spēkā. Tomēr pēc minētā datuma uz šādiem līgumiem vairs neattieksies ES tiesību akti, tai skaitā, piemēram, par strīdu izskatīšanas kārtību vai piekritību kādai no valstīm. Ne vienmēr līgumā būs noteikta šī kārtība. Tādēļ aicinām katru, kurš saņem pakalpojumu no kādas AK reģistrētas finanšu iestādes, laikus sazināties ar to, lai noskaidrotu, vai tā plāno ieviest kādas izmaiņas esošajā līgumā vai izmaiņas attiecīgā pakalpojuma sniegšanas kārtībā, vai, iespējams, pakalpojuma izcenojumā.


Iesniegumu izskatīšana

Šobrīd FKTK izskata personu iesniegumus un sūdzības par tādiem tirgus dalībniekiem, kam ir tiesības sniegt savus pakalpojumus ES. FKTK neizskata iesniegumus un sūdzības par tādiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti ārpus ES. No AK izstāšanās brīža, kad AK kļūs par trešo valsti, FKTK neizskatīs iesniegumus par AK reģistrētu finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kas snieguši pakalpojumus personām Latvijā. Šādos gadījumos personai būs jāvēršas pie paša pakalpojuma sniedzēja vai pie attiecīgās AK finanšu uzraudzības iestādes.


Informācija tirgus dalībniekiem

Aicinām tirgus dalībniekus, kuri sniedz finanšu pakalpojumus AK, informēt savus klientus par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas kārtībā un iespējamo ietekmi uz turpmākajām līgumiskajām attiecībām.

Eiropas Komisija ir sagatavojusi informāciju katram sektoram situācijā, ja Brexit notiek bez vienošanās. To var atrast ŠEIT.

No 07.01.2019. AK Financial Conduct Authority sāka pieņemt pieteikumus pagaidu atļaujas piešķiršanai ES reģistrētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kuri bija ieguvuši tiesības sniegt pakalpojumus AK pēc vienotās Eiropas pases principa, lai tie varētu turpināt sniegt savus pakalpojumus AK arī pēc AK izstāšanās.

Detalizētāka informācija par pieteikumu iesniegšanas kārtību atrodama ŠEIT un ŠEIT.


Citas finanšu sektora iestādes

Eiropas finanšu sektoru uzraudzības iestādes (EBA (Eiropean Banking Authority), ESMA (European Securities and Markets Authority), EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)) ir aktīvi strādājušas, reaģējot uz plānoto Brexit procesu un ir apstiprinājušas vairākus viedokļu dokumentus, kas adresēti gan uzraudzības iestādēm, gan tirgus dalībniekiem. Galvenokārt tie attiecas uz vienotu pieeju AK bijušo tirgus dalībnieku pārreģistrēšanā un pārlicencēšanā ES, aicinājumu AK tirgus dalībniekiem laicīgi informēt klientus par izmaiņām līgumu izpildē pēc Brexit. ESMA vēl papildus ir pievērsusies kredītreitingu aģentūru pārreģistrēšanai un AK reģistrēto centrālos darījumu partneru un centrālo depozitāriju līdzvērtības ES prasībām atzīšanai, lai varētu nodrošināt to ES tirgus dalībniekiem sniegto pakalpojumu nepārtrauktību.

EBA Board of Supervisors agrees a template for the MoU to facilitate supervisory cooperation between the EU and UK supervisors in case of a no-deal Brexit

Opinion of the European Banking Authority on deposit protection issues stemming from the withdrawal of the United Kingdom from the European Union

Opinion of the European Banking Authority on preparations for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union 

Opinion of the European Banking Authority on issues related to the departure of the United Kingdom from the European Union

EIOPA and its Members agree on No-deal Brexit Memoranda of Understanding with the Bank of England and the Financial Conduct Authority

Recommendations for the insurance sector in light of the United Kingdom withdrawing from the European Union 

Opinion on disclosure of information to customers about the impact of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union 

Opinion on the solvency position of insurance and reinsurance undertakings in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union 

Opinion on service continuity in insurance in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union

Opinion on supervisory convergence in light of the United Kingdom withdrawing from the European Union 

Ar Brexit izstāšanos saistītie ESMA dokumenti ir pieejami īpaši šai tēmai izveidotā sadaļā ESMA mājas lapā: https://www.esma.europa.eu/convergence/brexit

EIOPA Ieteikumi apdrošināšanas nozares pārstāvjiem saistībā ar AK izstāšanos no ES, kurus savā darbībā ievēros arī FKTK: Ieteikumi 

Informācija par to, kādas izmaiņas ir vērojamas finanšu sektora uzraudzībā  AK saistībā ar izstāšanos no ES sabiedrībām ir pieejama arī AK Finanšu uzraudzības iestāžu mājaslapā:

The Bank of England

Financial Conduct Authority

“Latvijas Bankas” sagatavotā infografika “Kas notiks ar naudas pārskaitījumiem BREXIT gadījumā”

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā