Diskusiju cikls labākai korporatīvai pārvaldībai

  • Sadaļa:

2021. gadā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Tieslietu ministrija un Nasdaq Riga sadarbībā ar partneriem, kuriem rūp laba korporatīvā pārvaldība Latvijā, organizē sešu diskusiju ciklu par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem.

  • 16. aprīlis – diskusija “Investoru tiesības: iekopts dārzs vai mežonīgie džungļi”
  • 14. maijs – diskusija “Uzņēmuma padome – attīstības virzītājs vai formalitāte?”
  • 11. jūnijs – diskusija “ESG: modes lieta vai nepieciešamība?”
  • 10. septembris – forums “Laba pārvaldība – ceļš uz sabiedrības labklājību un Latvijas ekonomikas konkurētspēju”
  • 8. oktobris – diskusija “Kad ar algu vairs nepietiek”
  • 12. novembris – diskusija “Riski: iespēja vai šķērslis uzņēmuma attīstībai?”
  • 3. decembris – diskusija “Kā būt atklātam un palikt spēlē?”

Diskusiju cikla mērķis – veicināt labāku korporatīvo pārvaldību un ieviest praksē Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu izstrādāja Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Tas izstrādāts, ņemot vērā Latvijas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Darbs pie Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa tika pabeigts 2020. gada nogalē.

Ar Latvijas korporatīvās pārvaldības kodeksu iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.

Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne skaidro: “Laba pārvaldība ir svarīga sabiedrībai, jo labāk pārvaldīti uzņēmumi ir ilgtspējīgāki, sniedz kvalitatīvākus pakalpojumus, maksā lielākus nodokļus, rada jaunas labi apmaksātas darba vietas un veicina iedzīvotāju labklājību. Laba pārvaldība ir vienlīdz svarīga uzņēmumiem, to akcionāriem un vadībai, jo labāk pārvaldīti uzņēmumi ir vērtīgāki, spēj maksāt lielākas dividendes, lielākas algas, būt iekārojamāki darba devēji, tiem ir labāka reputācija un tie ir noturīgāki krīzes situācijās, turklāt spēj piesaistīt nepieciešamās investīcijas.”

“Ikviens Latvijas uzņēmums ir aicināts piemērot kodeksu, tajā skaitā, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, biržas sabiedrības un lielas privātas kompānijas ar būtisku ietekmi uz valsts ekonomiku, jo kodeksā iekļauto principu ievērošana veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, to efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Ar diskusiju ciklu mēs uzsākam uzņēmumu plašāku iesaisti korporatīvās pārvaldības kodeksa ieviešanā, lai iedzīvinātu tajā iekļautos principus praksē,” akcentē tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes loceklis Ģirts Rūda uzsver: Laba korporatīvā pārvaldība ir sekmīgu uzņēmumu darbības pamats. Pastāv tieša sakarība starp labu korporatīvās vadības praksi un uzņēmumu ilgtermiņa vērtības pieaugumu, jo korporatīvā pārvaldība ne tikai uzlabo darbības rezultātus, bet arī veicina uzticību starp akcionāriem, vadību un dažādiem tirgus dalībniekiem. Sešu diskusiju laikā mēs pārrunāsim visus svarīgākos korporatīvās pārvaldības jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot labākajiem prakses piemēriem Latvijā un citur Eiropā. Šīs diskusijas būs noderīgas lielajām publiskajām un privātajām akciju sabiedrībām, to vadītājiem un galveno lēmumu pieņēmējiem, taču vienlīdz svarīgas tās būs investoriem.”

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!