Eiropas un Vērtspapīru tirgus iestādes (ESMA) paziņojums par LEI kodu ieviešanu

  • Sadaļa:

20.12.2017.

ESMA paziņojums par LEI kodu ieviešanu, saskaņā ar MiFIR prasībām.

20.12.2017. Eiropas un Vērtspapīru tirgus iestāde (European Securities and Markets Authority – turpmāk – ESMA) savā mājaslapā paziņojusi, ka atbalsta vienmērīgu Juridisko personu identifikatoru (Legal Entity Identifiers – turpmāk LEI kods) ieviešanu, saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus regulas Nr. 600/2014 (turpmāk – MiFIR) prasībām.

Pienākums izmantot LEI kodus ir paredzēts vairākos Eiropas Savienības tiesību aktos. 2018. gada 3. janvārī stāsies spēkā Finanšu instrumentu tirgus direktīva 2014/65/ES (MiFID II) un MiFIR. Saskaņā ar MiFIR 26. pantu ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm ir pienākums ziņot par veiktajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem, klientu – juridisko personu – identificēšanai izmantojot LEI kodu. MiFIR papildinošā Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/590 nosaka prasības, kāda informācija jāiekļauj ziņojumos par veiktajiem darījumiem, tajā skaitā minēta prasība juridiskās personas identificēt ar LEI kodu. MiFIR prasības attiecās arī uz tirdzniecības vietām (turpmāk – TV), kurām ir pienākums identificēt katru finanšu instrumentu emitentu, kura vērtspapīri tiek tirgoti TV tirdzniecības platformās, kā arī lai sniegtu ikdienas datus Finanšu instrumentu atsauces datu sistēmā (Financial Instruments Reference data System – FIRDS).

Pašlaik LEI kodi jau tiek izmantoti juridisko personu identifikācijai ziņojumos par veiktajiem darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saskaņā ar Eiropas tirgus infrastruktūras regulu Nr. 648/2012 (EMIR), kad 2017. gada 1. novembrī stājās spēkā Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/105, kuras 3. pants nosaka, ka juridisku personu (gan darījumu partneru, gan citu dalībnieku) identifikācijai ziņojumos izmanto tikai LEI kodus.

ESMA un nacionālās kompetentās iestādes noskaidrojušas, ka ne visām augstākminētajām iestādēm, uz kurām attiecas MiFIR prasības, būs iespēja nodrošināt LEI kodu piešķiršanu visiem saviem klientiem 2018. gada 3. janvārī, kad stāsies spēkā MiFIR prasības. Balstoties uz augstākminēto informāciju, ESMA atbalsta pagaidu 6 mēnešu LEI kodu prasību netraucētu ieviešanu nosakot konkrētus kritērijus, kas jāievēro LEI kodu piešķiršanai un ziņošanai šajā laika periodā.

Vairāk informācijas pieejams šeit: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-statement-lei-implementation-under-mifid-ii 

 

 

 

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!