Cikliskā sistēmiskā riska novērtējums

  • Sadaļa:

01.11.2022. novērtējums par cikliskā sistēmiskā riska intensitāti un piemērojamās pretcikliskās kapitāla rezerves normas 0% apmērā atbilstību

Pretcikliskās kapitāla rezerves (PKR) norma darījumiem, kuri noslēgti ar Latvijas Republikas rezidentiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes 27.04.2021. lēmumā tika noteikta 0% apmērā. Noteikto PKR normu kredītiestādes specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves aprēķinā izmanto no 2022. gada 1. maija līdz brīdim, kad, ņemot vērā cikliskā sistēmiskā riska novērtējumu, tā tiks koriģēta ar attiecīgu lēmumu.

FKTK padome, 01.11.2022. novērtējot aktuālā cikliskā sistēmiskā riska intensitāti, nemaina 27.04.2021. lēmumā noteikto PKR normu 0% apmērā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm