Saistītie normatīvie akti un vadlīnijas

  • Sadaļa:

Saistītie normatīvie akti un vadlīnijas

Kredītiestāžu likums (35.4 – 35.8 pants): http://likumi.lv/doc.php?id=37426

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES  (2013.g. 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (CRDIV)  (130., 135.-140. un 160. pants): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:LV:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:EN:PDF

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2014. gada 18. jūnija ieteikums par norādījumiem pretciklisko kapitāla rezervju normas noteikšanai (ESRK/2014/1): https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2014/140630_ESRB_Recommendation.lv.pdf?95bcb25ca7c2d502355986521a4ae73a

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2014/140630_ESRB_Recommendation.en.pdf?f785f83c64e1b9762264c9b86286abbd

EBA Regulatory Technical Standards (RTS) on the method for the identification of the geographical location of the relevant credit exposures (projekts): https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/draft-regulatory-technical-standards-rts-on-the-method-for-the-identification-of-the-geographical-location-of-the-relevant-credit-exposures-under-article-140-7-of-the-capital-requirements-directive-crd-/-/regulatory-activity/press-release

EBA Regulatory technical standards on disclosure of information related to the countercyclical capital buffer (projekts): https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/regulatory-technical-standards-on-disclosure-of-information-related-to-the-countercyclical-capital-buffer

BCBS Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer: http://www.bis.org/publ/bcbs187.pdf

Papildu informācija:

BIS Quarterly Review, March 2014: The credit-to-GDP gap and countercyclical capital buffers: questions and answers: http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1403g.htm 

Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves aprēķināšanas normatīvie noteikumi

http://likumi.lv/ta/id/275874-kreditiestadei-specifiskas-pretcikliskas-kapitala-rezerves-normas-aprekinasanas-normativie-noteikumi 

Kredītiestādei specifiskās pretcikliskās kapitāla rezerves aprēķināšanas normatīvie noteikumi

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā