EBI Eiropas Savienības mēroga stresa testa rezultāti

  • Sadaļa:

EBI paziņojums medijiem
26.10.2014.

EBI Eiropas Savienības mēroga stresa testa rezultāti

2014. gada 26. oktobrī Eiropas Banku iestāde (EBI) publicējusi 123 Eiropas Savienības banku grupu veiktā stresa testa rezultātus (papildus eirozonas bankām tajā bija ietvertas arī citas lielākās ES banku grupas).

Stresa testa mērķis bija novērtēt ES banku spēju pretoties hipotētiskiem ārējiem satricinājumiem, tādējādi gūstot priekšstatu par banku sektora vājākām vietām, pabeidzot ES banku sektora sakārtošanu un stiprinot uzticību bankām. Publicējot šos rezultātus, EBI nodrošina līdz šim nebijušu ES banku bilanču caurskatāmību (līdz 12 000 datu vienību katrai bankai), un tas ir būtisks solis ceļā uz ES tirgus disciplīnas palielināšanu.

Gatavojoties stresa testam, ES bankas ir veikušas dažādus kapitāla stiprināšanas pasākumus, kas uzskatāmi redzams, analizējot stresa testa CET1 izejas rādītājus. Laika posmā no 2014. gada janvāra līdz septembrim vien bankas ir palielinājušas pirmā līmeņa pamata kapitālu par 53.6 miljardiem eiro (39.2 miljardi eiro, ņemot vērā veiktās atmaksas un atpirkšanas) un pirmā līmeņa papildus kapitālu un otrā līmeņa kapitālu kopumā par 39.1 miljardiem eiro ar instrumentiem, kas noteiktos apstākļos konvertējami augstāka līmeņa kapitāla instrumentos.

2014. gadā veiktā Eiropas Savienības mēroga stresa testa rezultāti atspoguļo nelabvēlīga makroekonomiskā scenārija kopējo ietekmi uz CET1 rādītāju – 260 bāzes punkti trīs gadu laikā, tādējādi CET1 samazinoties no 11.1% 2013.gadā līdz 8.5% 2016.gadā. Ņemot vērā AKP rezultātus, kopējā ietekme palielinās līdz 300 bāzes punktiem. Trīs gadu griezumā 24 banku grupu CET1 rādītājs noslīdētu zem 5.5% sliekšņa un kopējais kapitāla iztrūkums sasniegtu 24.6 miljardus eiro.

Galvenie šīs ietekmes faktori ir zaudējumi no kredītriska darījumiem, kas veido 440 bāzes punktus no CET1 rādītāja samazinājuma, un kopējā riska darījumu vērtības pieaugums (110 bāzes punkti).

Stresa testa ietekme uz banku kapitālu tiek noteikta, ņemot vērā pārejas noteikumus, kas noteikti katrā dalībvalstī saskaņā ar ES Kapitāla prasību direktīvu un regulu (CRDIV/CRR). Tomēr, lai nodrošinātu konsekvenci un iespēju salīdzināt, EBI pirmo reizi publicē datus par stresa testa ietekmi uz CET1 rādītāju, pieņemot, ka CRDIV/CRR prasības ir pilnībā ieviestas. Šādas papildu informācijas atklāšana palīdzēs tirgus dalībniekiem labāk izprast CRDIV/CRR pilnīgas ieviešanas gaitu. Stresa testa uzdevumā iekļautajām banku grupām pilnībā ieviests CET1 rādītājs 2016. gadā nelabvēlīga scenārija gadījumā vidēji sasniegtu 7.6%.

EBI, kā galvenais šī uzdevuma datu apkopošanas un analīzes centrs, publicē gan apkopotus stresa testa rezultātus, gan detalizētu informāciju par katru uzdevumā iesaistīto banku grupu, iekļaujot informāciju par situāciju, uzsākot stresa testu, kā arī šī informāciju par situāciju šī uzdevuma beigās, ņemot vērā gan bāzes, gan nelabvēlīgā scenārija rezultātu. Papildu informācija: https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2014/results

Kompetentās iestādes (eirozonas banku gadījumā – ECB) bija atbildīgas par banku iesniegto datu kvalitātes un rezultātu ticamības izvērtējumu. Tās arī ir atbildīgas par atbilstošu uzraudzības pasākumu noteikšanu, kas bankām būs jāveic, lai novērstu to ievainojamību.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm