ECB banku uzraudzības jomā iesaka īstenot prudenciālu dividenžu politiku un paziņo par pārbaudi saistībā ar atalgojuma mainīgo daļu

  • Sadaļa:

29.01.2015.

ECB INFORMĀCIJA PRESEI

ECB banku uzraudzības jomā iesaka īstenot prudenciālu dividenžu politiku un paziņo par pārbaudi saistībā ar atalgojuma mainīgo daļu

Ņemot vērā pašreizējos sarežģītos tautsaimniecības un finanšu apstākļus, bankām jāīsteno konservatīva dividenžu sadales politika.

Bankām, kurām joprojām saglabājas kapitāla iztrūkums saskaņā ar 2014. gadā veikto visaptverošo novērtējumu, nevajadzētu izmaksāt dividendes.

Bankām jāturpina nostiprināt kapitāla bāzi, lai izpildītu kapitāla prasības, kas stāsies spēkā 2019. gadā.

ECB banku uzraudzības jomā paziņo par banku pārbaudi saistībā ar atalgojuma mainīgo daļu.

ECB banku uzraudzības jomā šodien sagatavots ieteikums bankām par 2014. finanšu gada dividenžu sadales politiku, īstenojot mērķi stiprināt euro zonas banku sistēmas drošumu un stabilitāti. ECB arī paziņojusi bankām, ka turpmākajos mēnešos tiks veikta padziļināta pārbaude saistībā ar atlīdzības mainīgo daļu.

Šie ieteikumi par dividendēm cieši saistīti ar visaptverošo novērtējumu – nesen veikto lielāko banku bilanču padziļināto pārbaudi, kuras mērķis bija vairot sabiedrības uzticēšanos banku sektoram. Tie sagatavoti sarežģītas makroekonomiskās un finanšu vides apstākļos, kas rada spiedienu uz banku pelnītspēju un spēju palielināt kapitālu.

“Banku dividenžu politikas pamatā jābūt konservatīviem un piesardzīgiem pieņēmumiem, lai pēc dividenžu maksājumiem tās joprojām spētu pilnībā nodrošināt atbilstību pašreizējām kapitāla prasībām un sagatavoties stingrāku kapitāla standartu izpildei,” atzīmēja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy).

ECB tieši vērsusies pie nozīmīgajām bankām, lai sniegtu konkrētus ieteikumus attiecībā uz 2014. finanšu gada dividenžu izmaksu 2015. gadā. ECB arī aicinājusi valstu uzraudzības iestādes īstenot šos ieteikumus attiecībā uz to tiešā uzraudzībā esošajām mazāk nozīmīgajām bankām.

Bankām jau tagad jāuztur noteikts kapitāla līmenis atbilstoši Kapitāla prasību regulai un direktīvai (CRD IV). Vienlaikus tām jāturpina gatavoties, lai līdz 2019. gada 1. janvārim tās laikus spētu pilnībā izpildīt CRD IV prasības (t.sk. visus pārejas noteikumus).

Tāpēc ECB izvēlējās uz risku balstītu pieeju, nosakot trīs banku kategorijas.

Bankām, kuras 2014. gada 31. decembrī jau izpildījušas kapitāla prasības un jau sasniegušas pilna apjoma kapitāla rādītājus (atbilstoši prasībām, kas stāsies spēkā 2019. gada janvārī), dividendes jāizmaksā konservatīvi, lai tās arī turpmāk nodrošinātu atbilstību visām prasībām, pat pasliktinoties tautsaimniecības un finanšu apstākļiem.

Arī bankām, kuras 2014. gada 31. decembrī jau izpildījušas tām piemērojamās kapitāla prasības, bet kuras vēl nav sasniegušas pilna apjoma kapitāla rādītājus (atbilstoši prasībām, kas stāsies spēkā 2019. gada janvārī), dividendes jāizmaksā konservatīvi, bet tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu virzību uz pilna apjoma kapitāla rādītāju sasniegšanu.

Bankām, kurām saskaņā ar 2014. gada visaptverošo novērtējumu joprojām saglabājas kapitāla iztrūkums vai kuras neizpilda kapitāla prasības, principā nevajadzētu veikt dividenžu izmaksas.

Bankām, kuru dividenžu politika neatbilst ECB ieteikumam, jāsniedz papildu informācija un detalizēts skaidrojums par iemesliem. Tām jāsniedz ECB arī prasītā pilna apjoma kapitāla rādītāju sasniegšanas plāns. Tad ECB banku uzraudzības jomā izvērtēs šo informāciju un nepieciešamības gadījumā pieņems individuālu lēmumu uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros (UPNP lēmumu).

Vienlaikus ECB paziņojusi bankām, ka tā padziļināti pārbaudīs banku politiku attiecībā uz atalgojuma mainīgo daļu. Šā novērtējuma laikā ECB ņems vērā bankas kapitāla stāvokli, jo atalgojuma mainīgajai daļai jābūt atbilstošai bankas spējai saglabāt stabilu kapitāla bāzi.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres ( Uta Harnischfeger , tālr. +49 69 1344 6321).

Eiropas Centrālā banka, Komunikācijas ģenerāldirektorāts 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany 

Tālr.: +49 69 1344 7455, e-pasts: media@ecb.europa.eu, interneta vietne: www.bankingsupervision.europa.eu

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm