ECB banku uzraudzības jomā pieņemts lēmums par 2014.–2015. gada uzraudzības maksu

  • Sadaļa:

ECB INFORMĀCIJA PRESEI

29.04.2015.

ECB banku uzraudzības jomā pieņemts lēmums par 2014.–2015. gada uzraudzības maksu

Bankām noteiktā ECB uzraudzības maksa 2014.–2015. gadā sasniegs 326 milj. euro.

123 nozīmīgās bankas segs 89% izmaksu, bet 3 500 mazāk nozīmīgās bankas – 11% izmaksu.

Kopējā ECB atgūstamā uzraudzības maksas summa par izmaksām, kas tai radušās, veicot euro zonas banku sektora prudenciālo uzraudzību, 2014.–2015. gadā būs 326 milj. euro.

To veido 30 milj. euro saistībā ar izmaksām, kas radušās divos pēdējos 2014. gada mēnešos (no brīža, kad ECB uzņēmās operacionālo atbildību par uzraudzību), kā publicēts ECB 2014. gada finanšu pārskatos, un 296 milj. euro – 2015. gada kopējie paredzamie izdevumi.

Atspoguļojot to, ka ECB galvenā uzmanība uzraudzības jomā vērsta uz 123 ECB tiešajai uzraudzībai pakļautajām nozīmīgajām bankām, 289.7 milj. euro jeb 89% no kopsummas tiks atgūti no šīm bankām. Atlikušie 36.3 milj. euro jeb 11% tiks atgūti no aptuveni 3 500 ECB netiešajā uzraudzībā esošajām mazāk nozīmīgajām bankām.

2014.–2015. gadam noteiktā kopsumma (326 milj. euro) atbilst 2014. gada maijā sagatavotajai provizoriskajai aplēsei, kas paredzēja, ka izmaksas sasniegs aptuveni 300 milj. euro, bet no netiešajā uzraudzībā esošajām bankām atgūstamā daļa (11%) ir mazāka par provizoriskajā aplēsē paredzētajiem 15%.

Banku līmenī maksa tiks aprēķināta atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam. Visām euro zonas bankām jānodrošina konkrētās maksas aprēķinam nepieciešamā informācija līdz 2015. gada 1. jūlijam. Pēc tam tiks noteikta katras atsevišķās bankas sedzamās maksas kopsumma, un 2015. gada beigās tiks nosūtīti rēķini.

ECB banku uzraudzības darbiniekiem turpinot padziļināt izpratni par to uzraugāmajām bankām, var tikt konstatētas jomas, kurām jāpievērš papildu uzmanība. Tas var ietekmēt kopējos ar banku uzraudzību saistītos izdevumus. Tāpēc ECB kopējie uzraudzības izdevumi sasniegs stabilu līmeni tikai vidējā termiņā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Ronana Šeridana ( Ronan Sheridan; tālr. +49 69 1344 7416).

Eiropas Centrālā banka, Komunikācijas ģenerāldirektorāts 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany 

Tālr.: +49 69 1344 7455, e-pasts: media@ecb.europa.eu, interneta vietne: www.bankingsupervision.europa.eu

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!