ECB publicē Vienotā uzraudzības mehānisma pamatregulu

  • Sadaļa:

25.04.2014.

ECB publicē VUM pamatregulu

  • Pamatregula veido pamatu VUM darbībai pēc banku uzraudzības pienākumu pārņemšanas.
  • ECB pilnībā uzņemsies uzraudzības pienākumus 2014. gada 4. novembrī.

Eiropas Centrālā banka (ECB) 25. aprīlī publicēja Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) pamatregulu.VUM pamatregula veido pamatu VUM darbībai, 2014. gada 4. novembrī pārņemot euro zonas banku uzraudzību. Tas ir būtisks pavērsiena punkts VUM izveidē, kas noris saskaņā ar plānu.

Nozīmīgās bankas, kas būs pakļautas tiešai ECB uzraudzībai, tiks identificētas saskaņā ar Padomes VUM regulā noteiktajiem un VUM pamatregulā tālāk iztirzātajiem kritērijiem. Šā procesa rezultātus paziņos septembrī.

VUM pamatregulā atspoguļoti sabiedriskās apspriešanas gaitā no ieinteresētajām personām saņemtie komentāri. Šīs atsauksmes kopā ar pārskatu par saņemtajām atbildēm un VUM pamatregulu publicētas ECB interneta vietnē.

Papildu informācija: http://www.ecb.europa.eu/ssm/html/index.lv.html

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders, tālr. +49 69 1344 6925).

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!