Tiek publicētas ECB banku uzraudzības prioritātes 2016. gadam

  • Sadaļa:

ECB INFORMĀCIJA PRESEI

Tiek publicētas ECB banku uzraudzības prioritātes 2016. gadam

2016. gada 6. janvārī

Konstatētas piecas ECB banku uzraudzības jomas, kam 2016. gadā jāpievērš īpaša uzmanība.

Prioritātes noteiktas, pamatojoties uz novērtējumu par galvenajiem bankas apdraudošajiem riskiem.

Saistībā ar katru no riskiem tiks veiktas uzraudzības iniciatīvas.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja euro zonas nozīmīgo banku uzraudzības prioritātes 2016. gadam. Pamatojoties uz novērtējumu par galvenajiem riskiem, kas pašreizējos apstākļos apdraud bankas, noteiktas piecas jomas. Par galveno risku atzīts uzņēmējdarbības modeļa un pelnītspējas risks, kam seko pārējie būtiskākie jautājumi, kuru svarīgums dažādās euro zonas valstīs ir atšķirīgs.

“Uzsākot otro pilno euro zonas banku uzraudzības gadu, vēlamies, lai jau no gada sākuma būtu pilnīgi skaidrs, kas noteiks mūsu darbības virzienu,” atzīmēja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy). “Šīs prioritātes ir būtisks instruments, lai saskaņoti un proporcionāli koordinētu dažādās bankās veiktos uzraudzības pasākumus, veicinot vienlīdzīgu nosacījumu piemērošanu un izaugsmi.”

Noteiktas šādas piecas uzraudzības prioritātes 2016. gadam:

  • uzņēmējdarbības modeļa un pelnītspējas risks;
  • kredītrisks;
  • kapitāla pietiekamība;
  • risku pārvaldība un datu kvalitāte;
  • likviditāte.

Saistībā ar katru no prioritātēm tiks veiktas vairākas uzraudzības iniciatīvas. Lai tās pilnībā īstenotu, dažos gadījumos būs nepieciešams vairāk nekā gads. Atsevišķu banku līmenī uzraudzības darbības var būt jāpielāgo katras kredītiestādes konkrētajam riska profilam.

Sīkāku skaidrojumu par uzraudzības prioritātēm 2016. gadam sk. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders ; tālr. +49 69 1344 6925).

Eiropas Centrālā banka, Komunikācijas ģenerāldirektorāts 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany 

Tālr.: +49 69 1344 7455, e-pasts: media@ecb.europa.eu, interneta vietne: www.bankingsupervision.europa.eu

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!