Kas jāzina par visaptverošo novērtējumu?

  • Sadaļa:

Kas ir visaptverošais novērtējums un kāpēc tas bija nepieciešams?

Visaptverošais novērtējums ir 130 lielāko eirozonas banku (ieskaitot Lietuvu) finansiālā stāvokļa padziļināta pārbaude, pirms ECB 4. novembrī Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros pārņems šo banku uzraudzības pienākumus. Tas veicina banku bilanču lielāku caurskatāmību, nodrošinot labāku pieejamību informācijai par banku stāvokli, tādējādi veicinot uzticību finanšu sektoram. Šajā pārbaudē ir iesaistīti arī katras valsts vietējie uzraugi un Eiropas Banku iestāde (EBA).

Visaptverošajā novērtējumā ir divas būtiskas daļas:
aktīvu kvalitātes pārbaude, lai uzlabotu banku riska darījumu caurskatāmību, veicot banku aktīvu kvalitātes pārbaudi, t.sk. aktīvu un nodrošinājuma novērtējuma atbilstību un saistītos noteikumus;
stresa tests, lai pārbaudītu banku finanšu stāvokļa elastību stresa scenāriju apstākļos.

ECB visaptverošais novērtējums atšķiras no iepriekš veiktajiem ES mēroga stresa testiem, jo ietver padziļinātu aktīvu kvalitātes pārbaudi, turklāt tā ietvaros tiek nodrošināta aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa rezultātu sasaiste. Tas ļauj precīzāk novērtēt banku bilanču stāvokli, kā arī kredītrisku un citus ar banku portfeļiem saistītos riskus.

Kurās bankās visaptverošais novērtējums tika veikts?

No Latvijā strādājošām bankām novērtējumā tika iekļautas trīs pēc aktīviem lielākās bankas – AS “Swedbank”, AS “SEB banka” un AS “ABLV Bank”. Pilns saraksts ir pieejams ECB mājas lapā.

Kad un kādā veidā rezultāti tiks paziņoti?

Banku visaptverošā novērtējuma rezultātus ECB publicēja 2014. gada 26. oktobrī, nodrošinot rezultātu apkopojumu par visām bankām un arī atsevišķu banku līmenī. Novērtējuma rezultāti pieejami arī FKTK mājas lapā.

Atsevišķu banku rezultāti ir atspoguļoti standartizētās veidnēs (skat. failus lapas beigās), nodrošinot pārskatu par to galvenajiem finanšu rādītājiem, detalizētus aktīvu kvalitātes pārbaudes un stresa testa rezultātus, kā arī svarīgu papildu informāciju, t.sk. par kapitāla iztrūkumu, ja tas tiks konstatēts pēc aktīvu kvalitātes novērtējuma un pēc stresa testa divu scenāriju piemērošanas – bāzes scenārijs un nelabvēlīgas attīstības scenārijs. Latvijas banku visaptverošā novērtējuma rezultātu veidnes pieejamas šeit.

ECB informatīvais video “Kā strādāt ar visaptverošā novērtējuma rezultātu veidnēm” paskaidro, kas tiek atspoguļots individuālajās banku veidnēs: http://www.youtube.com/watch?v=uEGccQpPKqI&feature=youtu.be

Papildus katras bankas rezultātiem ir pieejams arī kopsavilkuma ziņojums par novērtējuma pilnajiem rezultātiem attiecībā uz visām 130 banku grupām: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf?d2f05d43d177c25c57e065ebdbf80fe7
 
Kas notiks ar banku, ja šīs pārbaudes rezultātā tiks konstatēts kapitāla iztrūkums?

Pēc rezultātu publicēšanas 26. oktobrī bankām, kurām tika konstatēts kapitāla iztrūkums, divu nedēļu laikā – līdz 10. novembrim – būs jāiesniedz ECB kapitāla atjaunošanas plāns, norādot detalizētu informāciju par plānoto kapitāla iztrūkuma atjaunošanu.
Tad tos vērtēs VUM Kopējās uzraudzības komandas, kuras sastāv no ECB un dalībvalsts  vietējiem uzraugiem, un to īstenošana tiks stingri kontrolēta.

Paredzēts, ka bankām sešu mēnešu laikā būs jānovērš saistībā ar aktīvu kvalitātes pārbaudi vai stresa testa bāzes scenāriju konstatētais kapitāla deficīts, un deviņu mēnešu laikā – saistībā ar stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenāriju konstatētais kapitāla deficīts.

Visaptverošais novērtējums ciparos:

Visaptverošais novērtējums ir bezprecedenta pasākums plašā mēroga, vienotās pieejas un rezultātu caurskatāmības ziņā:
Iesaistīto banku skaits – 130 (ieskaitot trīs Lietuvas bankas), kas ietver ~82% no eirozonas banku aktīviem
Norises laiks – 12 mēneši
Iesaistīto nacionālo uzraudzības iestāžu skaits – 26 no 19 ES valstīm

Papildu informāciju par visaptverošo novērtējumu var atrast ECB mājas lapā:
http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.

* Veidnes tulkojums latviešu valodā ir paredzēts tikai informatīviem mērķiem. Par oficiālo veidnes formu uzskatama tikai angļu valodas versija.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!