Konsultatīvā padome

  • Sadaļa:

Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēdes 22.06.2022. darba kārtība

Sēde notiek elektroniski saskaņā ar elektronisko rakstveida procedūru.

1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi normatīvajos noteikumos “Paziņojumam par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu pievienojamās informācijas saraksts un paziņojuma izskatīšanas galvenie principi un kārtība””
3. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījums normatīvajos noteikumos “Valdes un padomes locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanas normatīvie noteikumi””
4. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos””
5. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par parāda instrumentu modificētā ilguma korekciju””
6. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījums normatīvajos noteikumos “Informācijas tehnoloģiju un drošības risku pārvaldības normatīvie noteikumi””
7. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījums normatīvajos noteikumos “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi””
8. Normatīvo noteikumu projekts “Garantēto atlīdzību pieteikumu pieņemšanas, apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi”

Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēdes 15.06.2022. darba kārtība

Sēde notiek elektroniski saskaņā ar elektronisko rakstveida procedūru.

1. Darba kārtības apstiprināšana
2. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Ierobežojumu riska darījumiem ar paralēlās kredītiestāžu sistēmas iestādēm noteikšanas normatīvajos noteikumos””
3. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par maksimāli sadalāmās summas aprēķināšanas kārtību””
4. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Ar iestādi saistīto personu riska darījumu ierobežojuma izpildes normatīvajos noteikumos””
5. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par precizējošām prasībām informācijas atklāšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto un par informācijas būtiskumu, aizsargājamu un konfidenciālu informāciju””
6. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 saņemšanas normatīvajos noteikumos””
7. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Normatīvajos noteikumos par konsolidācijas metodēm””
8. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Kredītriska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos””
9. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Kredītriska kapitāla prasības aprēķināšanas normatīvajos noteikumos””
10. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumos””
11. Normatīvo noteikumu projekts “Grozījumi “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos””

Konsultatīvās finanšu un kapitāla tirgus padomes sēdes materiāli

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!