Apmeklētāju un iesniegumu pieņemšana

  • Sadaļa:

Apmeklētāju pieņemšana Finanšu un kapitāla tirgus komisijā

Nolūkā nodrošināt ikvienai personai iespēju vērsties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu un saņemt atbildi pēc būtības Komisija ikvienu apmeklētāju pieņem katru darbdienu Komisijas darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 6 7774800, faksu 67225755 vai e-pastu fktk@fktk.lv.

Iesniegumu pieņemšana Finanšu un kapitāla tirgus komisijā

Ikvienam ir iespēja vērsties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pēc uzziņas.

Komisija atbildēs uz iesniegumiem saskaņā ar Iesniegumu likuma un Informācijas atklātības likuma prasībām, kā arī uz iesniegumiem, kuriem likums nosaka citu izskatīšanas kārtību, saskaņā ar šo kārtību pēc iespējas saprātīgā termiņā.

Elektronisko iesniegumu pieņemšana Finanšu un kapitāla tirgus komisijā

Ievērojot Iesniegumu likuma 2.panta trešo daļu Komisija aicina ikvienai personai iesniegumu iesniegt, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  http://www.latvija.lv.

Šādā veidā iesniegta elektroniskā iesnieguma  priekšrocība ir tā, ka tas ļauj elektroniski iesniegt iesniegumu bez elektroniskā paraksta un šim iesniegumam ir arī oficiāli juridiskais statuss kā elektroniskajam dokumentam, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Ievērojot Elektronisko dokumentu likuma prasības un to, ka ikvienai personai ir iespējas saņemt elektroniskā paraksta pakalpojumu, Komisija aicina ikvienu izmantot šo iespēju un iesniegt Komisijā elektroniski parakstītus dokumentus.

Visi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai adresēti elektroniskie iesniegumi (gan elektroniskie dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs, gan parastie elektroniskie iesniegumi) nosūtāmi uz e-pasta adresi fktk@fktk.lv.

Komisija elektroniskajos dokumentos izmanto šādus datņu formātus: doc, xls, pdf, zip, ppt.

Sūtot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai elektroniskos dokumentus, kuru saturs ir sensitīvs un līdz ar to ir nepieciešama šā dokumenta šifrēšana, lietojiet aplikācijas PGP vai GnuPG.

Elektronisko dokumentu šifrējiet ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas publisko šifrēšanas atslēgu (saite uz atslēgu).

Ja vēlaties pārliecināties, ka pievienotās atslēgas fails ir patiess, nosūtiet mums pieprasījumu un mēs Jums nosūtīsim publiskās šifrēšanas atslēgas kontrolsummu (fingerprint), kuru salīdzināsiet ar lejupielādētās atslēgas kontrolsummu (fingerprint).

Informācija par elektroniskā paraksta pakalpojumu ir pieejama mājas lapā www.eparaksts.lv.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu Komisija izskatīs saskaņā ar Komisijā noteikto kārtību atbilstoši labas pārvaldības principam.

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot oficiālo e-adresi https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001049028. E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums – digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv. Tas ir ērts, drošas un efektīvs veids, kā sazināties ar valsts iestādēm jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas. Vairāk uzziniet informatīvajā materiālā par e-adresi.

Tikšanās ar potenciālajiem tirgus dalībniekiem

FKTK speciālisti piedāvā potenciālajiem tirgus dalībniekiem konsultācijas, lai palīdzētu labāk izprast regulējošās prasības par e-naudas un maksājumu iestāžu licencēšanu un reģistrācijas procesu, kā arī  identificētu iespējamos izaicinājumus, attīstot jaunus un inovatīvus produktus vai uzņēmējdarbības modeļus.

Mūsu speciālisti piedāvā:

· Skaidrot noteiktus regulējošo prasību aspektus;

· Sniegt padomu par regulējuma piemērošanu inovatīva produkta vai uzņēmējdarbības modeļa agrīnā izstrādes stadijā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par pieņemšanas laiku: fktk@fktk.lv

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!