Pārbaužu plāns

  • Sadaļa:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2022. gadā finanšu institūcijās plāno veikt 43 dažādas klātienes* pārbaudes, lai gūtu pārliecību par to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošinātu finanšu institūciju klientu interešu aizsardzību.

FKTK 2022. gadā plānojusi 12 pārbaudes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju jomā, piecas pārbaudes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, t.sk. vienu vispārējo IT risku izvērtējumu, savukārt prudenciālās uzraudzības jomā plānotas 26 pārbaudes, no tām viena horizontālā pārbaude mazāk nozīmīgajās bankās, kā arī papildu tām FKTK uzraugi piedalīsies Eiropas Centrālās bankas pārbaudēs.**

Dalot pa segmentiem, 2022. gadā 14 pārbaudes plānotas bankās, divas pārbaudes – apdrošināšanas sektorā, divas pārbaudes – pensiju jomā, divas – ieguldījumu jomā, divas – centrālajā vērtspapīru depozitārijā, trīs – maksājumu iestādēs, viena – elektroniskās naudas iestādē, 12 – ieguldījumu brokeru sabiedrībās, piecas – kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās.

* Klātienes pārbaudes tiks veiktas, ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos ierobežojumus, nepieciešamības gadījumā izmantojot attālināto pieeju.

** ECB plānotais klātienes pārbaužu plāns nav publiski pieejams, līdz ar to arī FKTK publiskotajā klātienes pārbaužu plānā tās nav iekļautas.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!