KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/467 (2015. gada 30. septembris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35 attiecībā uz to, kā aprēķināt reglamentējošas kapitāla prasības vairākām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību turēto aktīvu kategorijām (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm