KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2016 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz kapitāla vērtspapīru indeksu, ko izmanto standarta kapitāla vērtspapīru kapitāla prasības simetriskai korekcijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm