KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2017 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz pielāgotajiem faktoriem, lai aprēķinātu kapitāla prasību valūtas riskam valūtām, kas ir piesaistītas euro, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm