KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/460 (2015. gada 19. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūru iekšējā modeļa apstiprināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm