KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/461 (2015. gada 19. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūru, lai pieņemtu kopīgu lēmumu par pieteikumu grupas iekšējā modeļa izmantošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm