KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/462 (2015. gada 19. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, kuras piemēro uzraudzības iestāžu apstiprinājumam par īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību izveidošanu, uzraudzības iestāžu sadarbībai un informācijas apmaiņai starp tām attiecībā uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, un ar ko nosaka formātus un veidnes informācijai, kura īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām jāsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm