Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/942, ar kuru Deleģēto regulu (ES) Nr. 529/2014, ar ko papildina Regulu (ES) Nr. 575/2013, groza attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem, lai novērtētu iekšējo pieeju paplašinājumu un izmaiņu būtiskumu, aprēķinot pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm