KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/2022 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informāciju trešās valsts brokeru sabiedrību reģistrācijai un par klientiem sniedzamās informācijas formātu (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm