KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/909 (2016. gada 1. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz kompetentajām iestādēm iesniedzamo paziņojumu saturu un paziņojumu saraksta sastādīšanu, publicēšanu un uzturēšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm