KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/957 (2016. gada 9. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atbilstošiem pasākumiem, sistēmām un procedūrām, kā arī paziņošanas veidnēm, kas izmantojamas ļaunprātīgas prakses un aizdomīgu rīkojumu vai darījumu novēršanai, atklāšanai un ziņošanai (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm