Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2155 (2017. gada 22. septembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 149/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

  • Sadaļa:

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2155 (2017. gada 22. septembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 149/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem (Dokuments attiecas uz EEZ. )

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm