Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2294 (2017. gada 28. augusts), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz sistemātisko internalizētāju definīcijas konkretizēšanu Direktīvas 2014/65/ES vajadzībām (Dokuments attiecas uz EEZ. )

  • Sadaļa:

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2294 (2017. gada 28. augusts), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/565 groza attiecībā uz sistemātisko internalizētāju definīcijas konkretizēšanu Direktīvas 2014/65/ES vajadzībām (Dokuments attiecas uz EEZ. ).

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm