Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/66 (2017. gada 29. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina, lai precizētu, kā ir jānovērtē tādu finanšu instrumentu nominālā summa, kas nav atvasinātie instrumenti, atvasināto instrumentu nosacītā summa un ieguldījumu fondu tīrā aktīvu vērtība (Dokuments attiecas uz EEZ. )

  • Sadaļa:

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/66 (2017. gada 29. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina, lai precizētu, kā ir jānovērtē tādu finanšu instrumentu nominālā summa, kas nav atvasinātie instrumenti, atvasināto instrumentu nosacītā summa un ieguldījumu fondu tīrā aktīvu vērtība (Dokuments attiecas uz EEZ. ) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R0066

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm