Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/67 (2017. gada 3. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz nosacījumu noteikšanu, lai novērtētu ietekmi, kura rodas no esošu etalonu izstrādes pārtraukšanas vai izmaiņām tajos (Dokuments attiecas uz EEZ. )

  • Sadaļa:

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/67 (2017. gada 3. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz nosacījumu noteikšanu, lai novērtētu ietekmi, kura rodas no esošu etalonu izstrādes pārtraukšanas vai izmaiņām tajos (Dokuments attiecas uz EEZ. ) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R0067

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm