Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 528/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz regulatīviem tehniskajiem standartiem par iespējas līgumu riskiem, kuri nav delta riski, saskaņā ar standartizēto tirgus riska pieeju

  • Sadaļa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0528

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm