KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 919/2012 (2012. gada 5. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas piemērojami likvīdu akciju un citu finanšu instrumentu vērtības krituma aprēķināšanas metodei

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm