KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/523 (2016. gada 10. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz formātu un veidni ziņošanai par pārvaldītāju darījumiem un to atklāšanai sabiedrībai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm