KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/959 (2016. gada 17. maijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus tirgus izzināšanai attiecībā uz sistēmas un paziņojumu veidnēm, kuras jāizmanto tirgus dalībniekiem, kas atklāj informāciju, un ierakstu formu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm