Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2446 (2017. gada 19. decembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1368, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 izveido finanšu tirgos izmantotu kritiski svarīgu etalonu sarakstu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

  • Sadaļa:
Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2446 (2017. gada 19. decembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1368, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 izveido finanšu tirgos izmantotu kritiski svarīgu etalonu sarakstu (Dokuments attiecas uz EEZ. ) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R2446

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm