Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1580 (2018. gada 19. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2197, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz cieši korelētām valūtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

  • Sadaļa:

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1580 (2018. gada 19. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/2197, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz cieši korelētām valūtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R1580

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm