Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/292 (2018. gada 26. februāris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām informācijas apmaiņai un palīdzības sniegšanai starp kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

  • Sadaļa:

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/292 (2018. gada 26. februāris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidlapām informācijas apmaiņai un palīdzības sniegšanai starp kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Dokuments attiecas uz EEZ. )

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R0292

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm