Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2382 (2017. gada 14. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas nodošanai saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES (OV L 340, 20.12.2017.)

  • Sadaļa:

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2382 (2017. gada 14. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām informācijas nodošanai saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES (OV L 340, 20.12.2017.) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R2382R(01)

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm