Noteikumi Nr. 121 Normatīvie noteikumi par pēctirdzniecības informācijas publicēšanas atlikšanu

  • Sadaļa:

https://likumi.lv/ta/id/316637-normativie-noteikumi-par-pectirdzniecibas-informacijas-publicesanas-atliksanu

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm