2002-09-19 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību tiesībām emitēt obligācijas

  • Sadaļa:


Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību tiesībām emitēt obligācijas

 Finanšu un kapitāla tirgus komisija, izanalizējusi jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību tiesībām emitēt obligācijas vai citus parāda vērtspapīrus, sniedz šādu skaidrojumu.

Likums “Par vērtspapīriem” neierobežo sabiedrības ar ierobežotu atbildību (tālāk tekstā – SIA) tiesības veikt obligāciju vai citu parāda vērtspapīru publisko emisiju, bet, veicot šādu emisiju, ir jāievēro likumā “Par vērtspapīriem” noteiktās prasības, t.i., vērtspapīri ir jāreģistrē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauja to laišanai publiskajā apgrozībā.

SIA darbību regulējošie likumi (likums “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” un Komerclikums) ir privāttiesību akti, kuri neaizliedz SIA emitēt obligācijas vai citus parāda vērtspapīrus. Privāttiesību jomā tiek piemērots princips, ka privāttiesību subjekts ir tiesīgs veikt tās darbības, kas ar likumu nav noteikti aizliegtas. Kā piemēru imperatīva rakstura tiesību normām par SIA tiesībām emitēt vērtspapīrus var minēt likuma “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību” 26. pantu (nosaka, ka daļas apliecība nav vērtspapīrs) un Komerclikuma 134. pantu (nosaka, ka SIA daļas nav publiskās apgrozības objekts).

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!