Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regula par starpbanku komisijas maksām

  • Sadaļa:

2015. gada 8. jūnijā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/751 par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (turpmāk – Regula).

Regulas 11. panta noteikumi par novirzīšanu stājas spēkā jau šā gada 8. jūnijā un tie attiecas uz kredītiestādes un tirgotāja savstarpējām attiecībām maksājumu karšu pieņemšanas un apstrādes jomā. Ar 8. jūniju kredītiestādes un tirgotāja starpā noslēgtajos līgumos par maksājumu karšu pieņemšanu un apstrādi jebkuri noteikumi, kas aizliedz tirgotājam novirzīt savus klientus uz tirgotājam izdevīgāka maksājumu instrumenta izmantošanu, zaudē spēku.

Saskaņā ar 11. pantu spēku zaudē arī jebkurš minētajā līgumā noteikts aizliegums informēt tirgotāja klientu par starpbanku komisijas maksu un tirgotāja apkalpošanas maksu, kas tam jāmaksā kredītiestādei par karšu pieņemšanu un apstrādi saskaņā ar attiecīgo līgumu.

Regula paredz vienotas prasības Eiropas Savienībā veiktiem kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem gadījumos, kad gan maksātāja, gan saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas Eiropas Savienībā. Regulas 3., 4., 6. un 12. pants stāsies spēkā ar 2015. gada 9. decembri, bet Regulas 7., 8., 9. un 10. pants stāsies spēkā 2016. gada 9. jūnijā.

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm