Par kredītrisku apdrošināšanas polisēm kā kredītu nodrošinājumu

  • Sadaļa:

Kredītu nodrošinājumu reglamentē Kredītiestāžu likuma 52. pants, ar Komisijas padomes 21.12.2001. lēmumu Nr. 24/9 apstiprinātie “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi”, kas nosaka galvenās vadlīnijas aktīvu un ārpusbilances saistību kvalitātes novērtēšanai, to klasifikācijai atbilstoši noteiktajai kredītriska pakāpei, kā arī to kvalitātes izmaiņu atspoguļošanai finansu pārskatos, un ar 02.11.2001. lēmumu Nr. 17/6 apstiprinātie “Kredītriska pārvaldīšanas ieteikumi”:

 1.    Par kredīta nodrošinājumu var izmantot licencētu apdrošināšanas sabiedrību izsniegtās kredītriska apdrošināšanas polises.

2.   “Kredītriska pārvaldīšanas ieteikumu” 3.7 punkts nosaka, ka nodrošinājums neaizstāj aizņēmēja vai darījuma partnera kredītriska novērtēšanu un nepieciešamās informācijas saņemšanu. Kredīta novērtēšanas galvenais kritērijs ir aizņēmēja kredītspēja un, vērtējot kredītu, bankai jāņem vērā visi būtiskie faktori, kas ietekmē aizņēmēja kredītspēju  kredīta novērtēšanas brīdī atbilstoši “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumu” 2.2 punktam un līdz galīgai parāda dzēšanai.

 3. Kredīts ir jāklasificē un jāveido nepieciešamie uzkrājumi saskaņā ar “Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumiem”. Apdrošināšanas sabiedrības izsniegta kredītriska apdrošināšanas polise ir viens no faktoriem, kas var ietekmēt kredīta klasifikāciju. Lai minētais nodrošinājums tiktu ņemts vērā, klasificējot kredītu, bankai ir jāseko un jāanalizē (atspoguļojot to kredītlietā) apdrošināšanas sabiedrības spēja pildīt savas saistības nepieciešamības gadījumā.

 

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis
6 7774800
E-Pasts:
Iepriekšējā pierakstīšanās pie sekretāra:
67 774 801
Datu aizsardzības jautājumiem:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā