KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1712 (2016. gada 7. jūnijs), ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem precizē informācijas minimumu par finanšu līgumiem, kas būtu jāiekļauj detalizētajā uzskaitē, un apstākļus, kuros šī prasība būtu jāizvirza, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm