KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/301 (2015. gada 30. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prospektu apstiprināšanu un publicēšanu un sludinājumu izplatīšanu un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm