Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 530/2014 ( 2014. gada 12. marts ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES papildina ar regulatīviem tehniskajiem standartiem, ar kuriem definē būtiskus riska darījumus un nosaka robežvērtības iekšējām pieejām tirdzniecības portfeļa specifiskajam riskam

  • Sadaļa:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0530

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm