KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/911 (2016. gada 9. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu, paredzēto nolīgumu par grupas finansiālo atbalstu apraksta formu un saturu (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm