KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/962 (2016. gada 16. jūnijs), ar ko paredz īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz vienotiem formātiem, veidnēm un definīcijām, kuri nepieciešami, lai kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes identificētu un nosūtītu Eiropas Banku iestādei informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm