Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 620/2014 (2014. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz informācijas apmaiņu starp piederības dalībvalsts un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)

  • Sadaļa:

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm